ایسیو ومالتی پلکس | راشا خودرو تکین

ایسیو ومالتی پلکس

انژکتورشور

استارت سرد

خودرو در هوای سرد مثلا صبح ها به محض روشن شدن خاموش می شود به معنای دیگر ساسات نمی کند و باید پا روی پدال نگه داشته شود.دلایل:👇👇👇👇
استپر موتور ( ممکن است نوک آن کثیف شده باشد یا شفت آن بر اثر انبساط و انقباض گیر کرده باشد – استپر را تمیز کرده و چند قطره به انتهای شفت روغن بزنید)
گرمکن هوزینگ دریچه گازسنسور دمای آب
صفحه اصلی