برق وانژکتور | راشا خودرو تکین

برق وانژکتور

باطریسازی

سوزوکی

درخودروی سوزوکی دوعدد اتصال بدنه در قسمت جلوی سرسیلندر روی موتور نصب شده است،درصورت شل بودن ویا قطع بودن این اتصالات بدنه ، فیوز مربوط به تغدیه ECU در داخل جعبه فیوز اتاق سوخته و چراغ چک در حالت سوئیچ باز روشن نشده و موتور نیز روشن نمی شود