تیونینگ و ریمپ | راشا خودرو تکین

تیونینگ و ریمپ

ریمپ

مزایای ریمپ ECU خودرو

1⃣ افزایش شتاب و گشتاور خودرو2⃣ کاهش مصرف سوخت با تنظیم و استاندارد سازی پاشش انژکتور3⃣ کاهش دمای آب و کارکرد فن4⃣ رفع کوپ سرگاز
صفحه اصلی