راشا خودرو تکین

لوگو

منو 👇

سنسور اکسیژن چیست؟

سنسور اکسیژن چیست

سنسور اکسیژن Oxygen sensor(o2)

وظیفه سنسور اکسیژن:

این سنسور مقدار اکسیژن موجود در گازهای خروجی اگزوز را سنجیده و آنرا تبدیل به ولتاژ می کند و به ECU ارسال می کند. ECU طبق اطلاعات دریافتی از این سنسور مخلوط سوخت و هوا را تنظیم می کند. پس وظیفه این سنسور یکی محاسبه نسبت مخلوط سوخت و هواست و دیگری تعدیل غنی بودن مخلوط سوخت و هوا می باشد.

محل قرار گیری :

روی اگزوز در مسیر گازهای خروجی اگزوز قرار دارد. در بعضی از خودروهای جدید دو عدد سنسور اکسیژن وجود دارد، یکی بعد از مانیفولد دود، قبل از مخزن کاتالیست و دیگری بعد از مخزن کاتالیست قرار دارد.

ساختار داخلی سنسور اکسیژن :

این سنسور تشکیل شده از یک بدنه سرامیکی و الکترودهایی از جنس پلاتینیوم. غلاف محافظ آن از جنس دی اکسید زیرکونیم و دارای یک المنت گرم شونده می باشد تا همیشه دمای آن حدود 300 تا 800 درجه سانتی گراد بماند

√ مدار های الکتریکی :

این قطعه دارای یک سوکت 4 راهه میباشد :
پایه 1 : تغذیه 12+ ولت
پایه 2 : اتصال بدنه
پایه 3 : ارسال سیگنال مثبت
پایه 4 : ارسال سیگنال منفی

سنسور اکسیژن چگونه کار می کند ؟

این سنسور حساس به تغییرات اکسیژن می باشد. نوک سنسور در فضای داخل اگزوز و در مسیر خروجی گازهای داخل اگزوز قرار دارد.
نوک الکترود سنسور با اکسیژن موجود در گازهای خروجی اگزوز ایجاد واکنش کرده و تولید ولتاژ می کند. ECU با اطلاعات دریافتی و برنامه ریزی قبلی حافظه خود مقدار سوخت و هوا را تنظیم می کند. به این صورت که هرگاه مقدار اکسیژن موجود در گازهای خروجی اگزوز کاهش یافت، نشان از مخلوط سوخت غنی (سوخت بیشتر، هوای کمتر)
دارد که با ارسال ولتاژ حداکثر ECU را مطلع می کند. اما اگر مقدار اکسیژن موجود در گازهای خروجی اگزوز افزایش یافت، نشان از مخلوط سوخت رقیق (سوخت کمتر، هوای بیشتر) دارد که با ارسال ولتاژ حداقل ECU را مطلع می کند.
این قطعه دارای یک المنت گرم کننده می باشد که دمای سنسور را در حدود 300 تا 800 درجه سانتی گراد نگه می دارد زیرا این سنسور در این دما بهترین کارکرد خود را دارد.