ریمپ

ریمپ ایسیو

سرفصل های آموزش ریمپ و تیونینگ آشنایی با اصول ریمپ ایسیوهای زیمنس ،بوش ،ساژم،والئو ویژه خودوهای داخلی وخارجی آشنایی با نحوه افزایش شتاب ، کاهاش مصرف سوخت اصلاح و کاهش دمای آب و کارکرد فن درتمام ایسیوها  حذف سنسور اکسیژن دوم به منظور رفع خطا کاتالیزور و تبدیل خودروی یورو۴ به یورو۲  اصلاح استارت سرد …

ریمپ ایسیو ادامۀ مطلب »