سنسور اکسیژن

سنسور اکسیژن چیست؟

سنسور اکسیژن چیست سنسور اکسیژن Oxygen sensor(o2) وظیفه سنسور اکسیژن: این سنسور مقدار اکسیژن موجود در گازهای خروجی اگزوز را سنجیده و آنرا تبدیل به ولتاژ می کند و به ECU ارسال می کند. ECU طبق اطلاعات دریافتی از این سنسور مخلوط سوخت و هوا را تنظیم می کند. پس وظیفه این سنسور یکی محاسبه …

سنسور اکسیژن چیست؟ ادامۀ مطلب »